Close
Arrow
Arrow
Slider
Temizlik ve ön işlem

Boyama işleminden mükkemmel sonuç alabilmek için, boyanacak parçanın bir temizlik ve ön işlemden geçirilmesi gerekmektedir.Parça temizliğinde kullanılmakta olan çeşitli yöntemler vardır.Asidek temizleyiciler inorganik kirlilikler için iyi sonuç verirken, alkali temizleyiciler organik kirliliklere daha uygundur.Diğer organik kirlilikler için yağ alıcı kimyasallar kullanılır.

Bu temizlik işleminden sonra genelde fosfatlama işlem gerekir.Ancak mimari uygulamalar için kullanılan alüminyum profillar için chromic asit çözeltisinden geçirilmesi daha iyi sonuçlar verir.

Boya Ugulaması

Toz boya uygulaması, elektrostatik tabanca vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu amaç için corona ve tribo olmak üzere iki tip tabanca mevcuttur. Corona tipi tabancada, toz tabancaya terk ederken tabanca ucunda bulunan yüksek voltajlı bir elektrod sayesinde elektrostatik olarak negatif yüklenir. Boyanacak parça topraklanmış olduğundan, elektrostatik olarak yüklenmiş olan boya kolayca parçaya yapışır.Ancak bazen çok girintili ve çıkıntılı parçalarda Faraday etkisi oluşup tozun çukur alanlara girişi sorunlu olabilir. Bu durumlarda tribo tipi tabancalar kullanılır. Bu tür tabancada boya yüksek voltaj uygulanmadan, sadece sürtünmeyle pozitif yükle yüklenmesi sağlanır.

Fırınlama

Toz boya uygulanan parça fırınlara konur. Bu aşamada parça, boyanın özelliklerinde verilen süre ve sıcaklığa maruz bırakılır. Boya bu sıcaklıkta önce eriyip düz bir zemin oluşturduktan sonra kürleşir. Bu süre sonunda parça fırından çıkartıldıktan sonra boyama işlemi tamamlanmış olur. Toz Boya ürünleri genelde 200 derecede 10 dakikada kürleşirler. Ancak burada zikredilen 10 dakikalık süre parça 200 dereceye geldikten sonra başlatılır.

WHAT IS ELECTROSTATIC PAINT ?

Electrostatic powder painting is a surface coating method wish does not contain solvent. Coating material is very fine powder paint particles consisting last paint coat. When powder paint pass through pistol, electrostatically charged powder paint particles coats the material to be cover. For the powder paint adhere to material surface, the material should also be grounded properly. Thanks to recovery system, the paint applied excessively is used again. Paint recovery system is one of the greatest advantages of the elec- trostatic powder painting technology. After coating of the material with powder paint, it is adhered on the material at 200 ° C- in baking oven. A durable, economic, environment friendly surface coating with wide range of colour and brilliant is obtained. Electrostatic powder paint is an attractive alternative to traditional painting operations thanks to its durability, surface quality, paint recovery system and solvent-free property.


Operational Efficiency of the Powder Paint Technique

Efficiency of powder paint using is close to 100%. Powder paint particles that have been spayed in excess are returned to the painting system by recycling for reuse. Powder painting requires less material in the rate of 1/2 to 1/3 compared to wet painting.


Toz Boya Otomasyonu Kolaylaştırır.

Toz boyanın sahip olduğu üç önemli faktör otomatik uygulamaya uygun çözümler getirir:

– Elektrostatik metod; bir sarma etkisi meydana getirir ve toz, ürün üzerine homojen kaplanır.

– Toz boya ile köşelere ve girintilere ulaşmak kolaydır.

– Toz boya damlatmaz, bu da tabancanın yerleştirilmesini basitleştirir.

Toz Boyanın Üstünlüğü

Toz boya filminin “Thixotropic” özellikleri pişme sonucu kaplamanın kuru boya filmiyle elde edilene eşit olmasını temin eder.Pişirme sürecinde, toz boyanın polimerizasyonu oluşur ve boya filminin ürün üzerine yayılmasını ve sertleşmesini sağlar. Sonuç olarak elde edilen kaplama üzerinde; aşınma, paslanma, kimyasal saldırılara ve genel olarak zararlı dış etkenlere karşı mükkemmel dayanıklılık ve de uygulamanın kolaylaştırılması alanında önemli gelişmeler elde edilmiştir.

Çevrenin Korunması

Elektrostatik toz boyama, çevresine zarar vermeyen bir metoddur, toz boyanın içinde buharlaşabilen organik maddeler yoktur.Bunun anlamı, sadece çevrenin korunması değil, üretici için eşdeğerli solvent bazlı boyama sistemleri ile karşılaştırıldığında atık sorunu, baca ve kanal temizliği, depolama, işçi sağlığı konularında potansiyel bir tasarruf sağlar.

İşletme Ekonomisi

– Elektrostatik toz boya sistemleri, önemli ölçüde işletme ekonomisi sağlar.

– Fazla püskürtülmüş olan toz boya geri kazanımla tekrar kullanılır.

– Astar boyamaya gereksinim yoktur.

– Toz boya imalatçısından alındığı gibi kullanılır ve kullanılmadan önce de solventle karıştırma ya da benzeri işlemlere ihtiyaç göstermezler.

– Filtrelenmiş veya kurutucudan geçirilmiş hava yeterlidir.

Elektrostatik Toz Boyanın Avantajları

Elektrostatik toz boya; malzemelerde uzun ömürlülük, ekonomiklik, kusursuz yüzey kaplama, temizleme kolaylığı, çevreye dost, bakım kolaylığı, bol çeşitli renk seçenekleri ile estetik ve kullanım kolaylığı olan ürünler sağlar.